Murat Germen söyleşi

çı Gözüyle “Yeni Türkiye” 

YEM Kitabevi tarafından düzenlenen söyleşiler dizisinin ikinci ayağında “Yeni Türkiye” isimli kitabın yazarı ve çağdaş fotoğraf sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Murat Germen konuk ediliyor. Sanatçı, fotoğrafçı, akademisyen ve mimar Murat Germen’in söyleşisi 13 Ocak 2015, Salı akşamı saat 18:00’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YEM Kitabevi tarafından düzenlenen söyleşiler dizisinin ikinci ayağında “Yeni Türkiye” isimli kitabın yazarı olan sanatçı, fotoğrafçı, akademisyen ve mimar Murat Germen 13 Ocak 2015, Salı akşamı saat 18:00’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde konuk edilecek. Çağdaş fotoğraf sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirilen Murat Germen’in “Yeni Türkiye” isimli kitabı, sanatçının yaklaşık olarak yirmi yıldan beri çektiği fotoğrafları bir araya getirerek, hem onun sanatsal gelişim çizgisine hem de bu zaman diliminde ülkenin geçirdiği değişim sürecine tanıklık ediyor. Yapı-Endüstri Merkezi’nin Fulya’daki merkezinde düzenlenen söyleşide, katılımcılar, Murat Germen’in bir fotoğraf sanatçısı ve mimarın bakış açısıyla Türkiye’nin son 20 yıllık değişimini ve o değişimin arka planındaki sosyal ve politik nedenlere ilişkin değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulacak.

Yeni Türkiye fotoğraflarından oluşan bir gösterimin de yapılacağı te katılımcılara ayrıca, Murat Germen’in fotoğraflarından oluşan bir edisyon dosyası sunulacak. “Yeni Türkiye” kitabının editörü, bağımsız kuratör Dr. Necmi Sönmez tarafından sunulacak etkinlikte, Murat Germen’in yeni fotoğraflarıyla daha da farklı açılardan büyüteç altına aldığı “Yeni Türkiye” kavramıyla birlikte, kendisine farklı bir duruş arayan “yaratıcı sanatın” güncel, politik, sosyal açılımlarını tartışmaya açmayı hedefliyor.

“Yeni Türkiye” tesadüfü

YEM Kitabevi’nin Murat Germen’in 2013’ün Ekim ayında yayımlanan kitabının ilginç taraflarından biri de kitabın “Yeni Türkiye” olan isminin siyasi iktidar tarafından Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılan söylemle örtüşmesi oldu. Ancak sanatçının “Yeni Türkiye” kitabı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 2013 Ekim ayında yayımlandı. Bu durum, Murat Germen’in kitabının ne kadar güncel bir konuya parmak bastığının belirtisi olmasının yanı sıra, sanat-siyaset ilişkileri açısından da Türkiye’de daha önce hiçbir zaman ortaya çıkmamış olan bir eşzamanlılığa gönderme yapıyor.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri de veren Murat Germen’in, fotoğraf, mimarlık, mültimedya tasarımı, kent planlaması, sanat ve bilgisayar destekli tasarım konularında birçok basılı ve çevrimiçi yayını bulunuyor.

Alanında öncü olan YEM Yayın kitapları başta olmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yayınevlerinin mimarlık, mühendislik, şehircilik, tasarım, kültür, sanat, şehircilik vb. alanlarının uzmanlarınca hazırlanmış 100.000’in üzerinde kitabı okurlarına sunan, Türkiye’nin uzmanlaşmış tek kitabevi olan YEM Kitabevi’nin düzenlediği söyleşiler dizisi ilginç konu ve konuklarla devam edecek.

Murat Germen söyleşi
Murat Germen söyleşi