MERKUR Pardon, Kaçıncı Kat?

Galeri Merkur 2015 yılını Genç  Küratörler  Soruyor: Pardon, Kaçıncı Kat?  sergisi ile açılıyor.

10-01-2015 – 07-02-2015 tarihleri arasında lenecek eser sahipleri  Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci, Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal, Saliha Yılmaz.  Sergi küratörü olarak  Melike Bayık & Mergüze Günay , sergi koordinatörü Sena Danışman yer alıyor.

Dünyada küreselleşen düzen ve kent hayatının baskıcı dinamikleri karşısında konjonktürü dâhilinde ne türden önermeler yapılabilir? “PARDON, KAÇINCI KAT?”, kent ve doğa ilişkisi üzerinden sanat alanında dönüşümün olanaklarını sorgulayan genç küratörlerin yönelttiği meşru soruları irdeliyor. Sergi bu sorular ve onlara getirilebilecek yanıtların peşine düşüyor.

Bu sergi kent ve doğa üzerine izleyiciye bir rapor sunma hevesinde değil. Serginin iki bölümünü mümkün olduğunca birbirinden koparmak; buna karşın diyalog alanlarını da korumak üzere tasarlanmış.  İşlenmiş kent-doğa ikiliğini iki genç küratör olarak aslında yapıtaşlarına ayırıp; küratörlük mekanı mı, eserleri mi, ilişkileri mi ön plana alarak bizi en çok heyecanlandıran şeyi soruyorlar. Küreselleştirme biçimlerinin somut etkilerinin tam da gözünün içine bakan bir jenerasyondan post-modern ütopyaların, mega kentlerin, sanat ve izleyici arasında açılan mesafenin ve bu yersiz-yurtsuzluğun bizi sürüklediği ruh durumunu gayri-resmi bir çerçevede yalın bir soru olan, ama betonun ve yabancılaşmanın tınısını taşıyan “Kaçıncı Kat?” ile aktarmak istemişler.

MERKUR Pardon, Kaçıncı Kat?
MERKUR Pardon, Kaçıncı Kat?
Merkur  : Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt. No:12 Daire:2 Nişantaşı /