Elsa Ers Kutsal Dünyevi

 Pg Art Gallery yeni si Elsa Ers ‘Kutsal + Dünyevi’ başlıklı kişisel sergisiyle 21 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Elsa Ers, karışık teknik resimlerden oluşan yeni serisinde kişisel ilhamını, yer değiştirme, aidiyet ve kültürel kimlik temaları üzerinden şekillendirmeyi amaçlamaktadır. Kültürel mirasından ödünç aldığı bazı unsurları küresel çağdaş kültürün bileşenleri ile harmanlayarak yinelediği çalışmalarında, kadınların en derin içsel niteliklerinden biri olan ‘bir araya getirme’ ve ‘yuva yaratma’ öğelerini vurgulayarak görsel bir dil oluşturuyor. Türk kilim desenlerini, kadın kimliği için koruyucu koza sembolü olarak benimseyen ve onları sahaflardan aldığı eski aile fotoğrafları ile bilim kitaplarından toplanan görüntülerle dokuyan çı, 21. yüzyıla damgasını vurmuş ve özellikle kadın psikolojisinde yer edinmiş, yenilik arayışı ile bitiştirilen geçmişe duyulan özlem ikilemini yeniden yapılandırıyor.

Pg Art Gallery’de gerçekleştirilen ‘Kutsal + Dünyevi’, başlıklı sergi sanatçının karışık tekniklerden meydana gelen resim serisi olmasının yanı sıra Ers’in, 2005 yılındaki mezuniyetinden beri biriktirdiği anonim vintage fotoğraflardan oluşan kişisel koleksiyonunun da bir yansıması. Sanatçı, geçmişten gelen bu yüzler için hikayeler dokurken onları kutsal anonimliklerinden çıkarıp sıradanlığa, kusurlu bir dünyaya yerleştiriyor, böylece unutulmuş yüzlere yeniden bir hikaye, bir yuva sunuyor.

Açılış 21 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 17.00 de açılıyor.

Pg Art Gallery – Boğazkesen Cad. No: 76/B Tophane, Beyoğlu /  +90 212 252 80 00

Pg Art Gallery is proud to present the solo show titled ‘The Sacred + The Profane’ of Elsa Ers that runs from January 21st through February 25th.

In her new series of paintings, through a series of mixed media experiments, Elsa Ers aims to give form to her personal musings on themes such as displacement, belonging and cultural identity. By borrowing and repeating certain elements from her own cultural heritage, along with components from global contemporary culture, she creates a visual language, highlighting women’s deepest intrinsic qualities of gathering and creating a home. Adopting the patterns of the Turkish kilims as a symbol of the protective cocoon for female identity, and weaving them with vintage photographs and imagery collected from estate sales and illustrations from vintage science books, the artist reconstructs the duality that is evident in the 21st century, especially in the female psyche; a longing for the past juxtaposed with a quest for the new.

The exhibition titled ‘The Sacred + The Profane’ is a series of mixed media paintings that additionally give voice to the artist’s personal collection of anonymous vintage photographs, which she’s been accumulating since her graduation in 2005. The artist weaves stories for the forgotten faces of the past, taking them out their sacred anonymity, and placing them into a mundane, imperfect world, thus giving them a story again, and a home.

 

Elsa Ers Kutsal Dünyevi Elsa Ers Kutsal Dünyevi
Elsa Ers Kutsal Dünyevi