Türkiye yaşam endeksi 2015 Türkiye yaşam endeksi 2015

Türkiye yaşam endeksi 2015  açıklandı.  Ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan toplumsal ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar kapsamında birey odaklı bu yeni ölçümde objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir.

 • Yaşam endeksinde ilk sırayı Isparta aldı.
 • Konut endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu.
 • Çalışma hayatı endeksinde ilk sırayı Zonguldak aldı.
 • Gelir ve servet endeksinde ilk sırayı aldı.
 • Sağlık endeksinde ilk sıra Isparta’nın oldu.
 • Eğitim endeksinde ilk sırayı Tunceli aldı.
 • Çevre endeksinde ilk sıra Kastamonu’nun oldu.
 • Güvenlik endeksinde ilk sırayı Artvin aldı.
 • Sivil katılım endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu.
 • Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde İstanbul ilk sırayı aldı.
 • Sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul aldı.
 • Yaşam memnuniyeti endeksinde ilk sıra Sinop’un oldu.

İllerde yaşam endeksi göstergelerinin normalize edilmesinde min-maks yöntemi kullanılmıştır. Bileşik endeks hesabı, boyutların ve aynı boyut altındaki göstergelerin eşit ağırlık aldığı hiyerarşik eşit ağırlıklandırma yöntemine göre yapılmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here