Kaman-Kalehöyük , 1985 yılında başlamış Kalehöyük kazı çalışmaları, Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün tavsiyesi ve Altes Prens Takahito Mikasa’nın onayı ile 1998 yılında Dr. Sachihiro Omura başkanlığında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş. Enstitünün amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamak; halka Anadolu tarihi hakkında bilgi aktarıp, tarihi miraslarına sahip çıkmalarının önemini göstermek.

Ülkemizin kültür mirasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla arkeolojik çalışmalara destek veren Türkiye İş Bankası, 1985 yılından bu yana Kırşehir Kaman’da kazı çalışmalarını sürdüren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’ne de destek veriyor.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Evrim Incesu @gezginnerede (@gezginnerede)’in paylaştığı bir gönderi ()

İç Anadolu Bölgesinde yürütülen yüzey araştırmaları ile birlikte Enstitü halen Kaman-Kalehöyük, Kırşehir-Yassıhöyük ve Kırıkkale Büklükale ören yerlerinde düzenli olarak arkeolojik kazılar yürütmektedir. Bu kazılar ile çok sayıda eser ve mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca arkeoloji ve müzecilik alanlarında eğitim çalışmaları da düzenli yürütülen faaliyetler arasında.

İş Bankası, kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların zarar görmeden hızlı ve kolayca incelenmesi amacıyla daha önce özel nitelikli bir X-ray cihazı temin edilmesi için katkı sağladığı Enstitü ile yeni bir işbirliğine daha gidiyor.  Bu çerçevede kazılarda çıkarılan seramik parçaları saklamak üzere 1990 yılından bu yana kullanılan deponun onarılarak yenilenmesi hedefleniyor. İş Bankası’nın verdiği destek ile kazılardan çıkan tarihi buluntuların uygun akademik koşullarda korunarak, en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Kaman-KalehöyükKalehöyük’teki kazılar, Altes Prens Takahito Mikasa tarafından 1978 yılında Tokyo’da kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA, Japanese Institute of Anatolian Archeology)  tarafından 1985’de başlatıldı. 280 metre çapında, 16 metre yüksekliğinde tipik Anadolu höyüğünde sürdürülen kazılar, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan Dr. Sachihiro Omura Başkanlığında yürütülüyor. 4 bin yıllık geçmişe sahip Kalehöyük’te bugüne kadar tarihi M.Ö. 2300’e kadar giden, Osmanlılardan Eski Tunç Çağı’na uzanan 4 ayrı kültür katmanına ait 2 binin üzerinde eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılardan çıkan eserler, Kalehöyük’teki Japon Bahçesi içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’nde leniyor. Anadolu’nun merkezinde tarihi İpekyolu üzerindeki bölgede bundan sonra yapılacak kazı çalışmalarında Kalkolitik ve Neolitik Çağlara dair katmanların açığa çıkarılması bekleniyor.

Kazı çalışmalarına dahil edilen Yassıhöyük’te tespit edilen kerpiç binanın, büyük bir yapının bir kısmı olduğu ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait bulunduğu kanıtlanmış olup, Büklükale’deki buluntular ise Hitit İmparatorluk dönemine tarihleniyor.

Buluntuların ait olduğu yerde çalışmaların sürdürülmesi gerektiği inancıyla, Kaman- Kalehöyük kazı alanının hemen yanında inşa edilen Enstitü kompleksi, içinde barındırdığı laboratuvarları, konferans salonu, lojmanları, depoları ve çok sayıda mesleki kitabı barındıran kütüphanesi ile bu alanda her türlü çalışmanın yapılabileceği örnek bir arkeoloji merkezi haline gelmiştir. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Anadolu tarihine ışık tutmak amacıyla arkeoloji ile ilgili farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden gelen bilim adamları ve öğrencileri burada buluşturarak yürüttüğü tüm çalışmaların, Türkiye ve Japonya arasında her zaman var olan kültürel işbirliği ve dostluğun artarak devam etmesine katkıda bulunması ümit edilmektedir.

Kaman-KalehöyükJapon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Yürüttüğü Faaliyetler
I. Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları
1. Kaman-Kalehöyük
1985 yılında Altes Prens Mikasa tarafından başlatılan kazılar sonucunda 2000’i aşkın müzelik eser bulunmuştur. Bugüne kadar M.Ö. 3000 yıllarına kadar kültür katları tespit edilen kazılarda, önümüzdeki dönemde daha eski çağlara ait tabakaların aydınlatılması beklenmektedir.

İç Anadolu’nun tam ortasında yer alan Kaman-Kalehöyük, 280 m çapında, 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğüdür. Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün bilimsel yardım ve katkıları sonucunda kazı heyetinin Şeref Başkanı olan Altes Prens Takahito Mikasa ilk kazmayı vurarak 31 Mayıs 1986 tarihinde höyükte arkeolojik kazı çalışmalarını başlatmıştır.

Arkeolojik kazı çalışmaları ile hedeflenen; Kalehöyük’ün kültür tabakalarının incelenmesi ile Anadolu’nun Dünya tarihi ve kültürleri içerisinde hangi rolü oynadığını öğrenmektir.

Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki Japon kazı heyetince düzenlenen kazılar sonucunda, Osmanlı Döneminden, Eski Tunç Çağına kadar olan dönemlere ait pek çok eser ortaya çıkarılmıştır.

Japon, Türk ve diğer yabancı bilim adamları tarafından sürdürülen çalışmalar, bu bölgede 10.000 nüfuslu bir toplumun yaşadığını kanıtlayan yapı kalıntıları ortaya koymuştur. Bölgeyi çevreleyen duvarlar 1 km uzunluğundadır. Tapınak, depolar ve şehir kapısı önemli kalıntılardır. Diğer bulunan eserler; maden, hayvan kemikleri, pişirilmiş topraklar v.s.den oluşan çeşitli malzemelerden imal edilmiş tabletler, mühür ve mühür baskıları, figürler ve aksesuarlar gibi eserler ve çanak çömleklerdir. Buluntular daha çok Hitit Krallığı ve Asur Koloni Dönemine aittir.

Kalehöyük’te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda; Osmanlı Dönemi (M.S. 15-17. yüzyıl), Demir Çağı (M.Ö.12 – 4.yüzyıl), Orta ve Geç Tunç Çağı (M.Ö.20.-12.yüzyıl) ve Eski Tunç Çağı (M.Ö.23.-20.yüzyıl) olmak üzere dört ayrı kültür katmanı tespit edilmiştir.

Kaman-Kalehöyük kazılarıyla elde edilen bilimsel veriler, bize eski çağlardan modern çağa kadar olan Anadolu tarihini ve onun dünyadaki yerini göstermektedir.

Önümüzdeki dönemde, Kalkolitik ve Neolitik Çağların açığa çıkması beklenmektedir. Devam eden kazılar bu eski kültür katlarının da aydınlığa çıkarılmasını sağlayacaktır.

2. Yassıhöyük
Yassıhöyük, Kırşehir İli merkezine bağlı Çayağız beldesinde, Kaman- Kalehöyük’ten yaklaşık 30 km uzaklıkta yer almaktadır. Yüksekliği 13 m olan höyüğün genişliği, Kuzey-Güney doğrultusunda 500 m, Doğu-Batı yönünde ise 625 m’dir. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2008’e kadar çeşitli yıllarda yüzey araştırması yapılmış; resmi veya kraliyet binası olduğu düşünülen büyük bir yapının yer aldığı bir yerleşim yeri tespit edilmiş ve kazı çalışmalarına 2009’da başlanmıştır. Burada yapılacak çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Hitit dönemine ait önemli bulgulara ulaşılması beklenmektedir.

3. Büklükale
Büklükale: Kırıkkale İli, Karakeçili ilçesinde, ’dan Kaman’a giden otoyolun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır. M.Ö. 2.bine, yani Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait şehir, söz konusu karayolunda, Kızılırmak Nehri üzerindeki köprünün hemen kuzeyindeki alanda bulunmaktadır. 500 x 600 m genişliğindeki aşağı şehir ve onun doğusundaki 30 m yüksekliğinde ve 300×200 m genişliğindeki höyükten oluşmuştur.

Hem ticaret yolu üzerinde, hem de stratejik bakımdan önemli merkezlerden biri olması gerektiği düşünülen bu höyükte kazı çalışmaları, 2009 yılında başlamıştır.

Düzenli olarak sürdürülen kazı çalışmalarında Osmanlı Dönemi, Demir Çağı ve Geç, Orta ve Erken Tunç Çağlar’ına tarihlenen kültür katmanları tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçen bu dönemlere ait eserler, Kaman-Kalehöyük ve Yassıhöyük kazılarından çıkarılanlarla birlikte Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

4. Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, 1986 yılından itibaren her yıl İç Anadolu Bölgesinde arkeolojik yüzey araştırmaları düzenlemektedir. Bu çalışmalarda, bölgedeki eski yerleşim yerleri tespit edilerek gerekli ölçümleri yapılmakta, fotoğraflanıp kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca yüzey buluntuları incelenip saha ile ilgili temel bilgiler raporlanmaktadır. Bu araştırmalardaki birinci amaç, önceden bilinmeyen yerleşim yerlerinin harita üzerinde işaretlenmesi, tarihlendirilmesi ve saha morfolojisine ve yüzey buluntularına göre sınıflandırılmasıdır. İkinci önemli amaç ise, bu sahaların Kaman-Kalehöyük ile karşılaştırılması ve burada tespit edilen kültürel özelliklerin bölgesel yayılımının saptanmasıdır.

KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Kaman-Kalehöyük kazılarından çıkartılan eserlerin sergilenmesi için 2008 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin örnek işbirliği ile başlayan müze inşaatı 2009 yılı Mart ayında tamamlanmış ve 2010 Türkiye’de Japon Yılı leri kapsamında Altes Prens Tomohito ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından açılmıştır.

Müzenin mimari projesi, Kalehöyük’ün kendi formundan esinlenmiş ve kazısı yapılmakta olan höyük görünümünde tasarlanmıştır. Gelen ziyaretçilerin kazı yöntemlerini ve aynı anda kazıda çıkarılan eserleri görme imkanı sağlayan bir yaklaşımla müze mimarisi şekillendirilmiştir. Özgün bir mimari yapıya sahip olan Müze, 1500 metrekare kapalı alana sahiptir. 470 metrekare kapalı sergi salonunun yanı sıra 830 metrekare açık sergi alanı bulunmaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Kalehöyük Müzesi;
• Kazılarla gün ışığına çıkarılan eserlere yerinde sahip çıkılması, sergilenmesi, depolanması, korunması, araştırılması;
• Bölgenin bilimsel bir merkez haline gelmesi konusunda adım atılması;
• Ziyaretçilerin, yöre halkının ve özellikle ların kendi kültürleri ve tarihi geçmişleri hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi;
• Bölgede turizmin ve ekonominin gelişmesi;
• Japonya ve Türkiye arasındaki var olan dostluk ilişkilerinin daha da ilerlemesi gibi konularda katkı sağlamaktadır.

Müze, açıldığı sene çevreci tasarımı ile bine yakın önemli proje arasından 2010 Green Good Design ödülünü kazanmış, 2012 Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülüne aday gösterilmiştir. Prens Mikasa anısına inşa edilen Japon bahçesinin hemen önünde bulunan müze, açılmasından itibaren barındırdığı eserler, özgün mimarisi ve farklısergileme teknikleri ile her yıl giderek artan sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Evrim Incesu @gezginnerede (@gezginnerede)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kaman-KalehöyükMİKASANOMİYA ANI BAHÇESİ

Prens Mikasa’nın Kaman-Kalehöyük kazılarını başlatması anısına kurulan Mikasanomiya Anı Bahçesi, Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biri olarak her yıl giderek artan sayıda ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. Bölge için önemli bir rekreasyon alanıdır.

Kaman-KalehöyükKırşehir İli, Kaman İlçesine bağlı Çağırkan’da bulunan Kaman-Kalehöyük’te 1986 yılında
Türkiye’de ilk kez bir Japon bilim ekibi tarafından arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır.
Prens Takahito Mikasa’nın Türkiye’ye gelişi ve Kaman-Kalehöyük kazılarını başlatması anısına, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek ve çevrede yaşayan halka dinlenme alanı yaratmak amacıyla bir Japon bahçesi yapılmasına karar verilmiştir. 1988-1989 yıllarında proje çalışmaları tamamlanan bahçe, 1990 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1993 yılı Mayıs ayında arasında ziyarete açılmıştır. Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biridir.

Kaman-KalehöyükMikasanomiya Anı Bahçesi, “Shakkei” tekniğinde ve “Kaiyu” stilinde düzenlenmiştir. Shakkei tekniği, çevredeki doğal manzaradan ilham alınarak yapılan bir düzenleme tekniğidir. Kaiyu stili ise bahçede değişik manzaraların dolaşılarak gösterilmesidir. Yaklaşık 22 dönüm üzerine kurulu olan bahçede toplam alanı 3500 metrekare olan birbirine bağlı iki gölet bulunmaktadır.

Adres                   : Çağırkan Kasabası, 40350 Kaman, Kırşehir, Türkiye

Tel                         : 0(386) 717 6075

E-posta                 : www.kalehoyukmuzesi.gov.tr

Tarif: Ankara’nın yaklaşık 100 km güneydoğusunda, Kaman İlçesi’nin yaklaşık 7 km doğusunda bulunmaktadır. Açılış 08:00 / 17:00 Kapanış

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here