Konuğumuz Sayın Kerim Altuğ22 Aralık 2018 Saat 17:00-18:30 arasında gerçekleşecek olan ArkeoPera Cumartesi Sohbet Toplantılarının bu hafta ki konusu “Bizans Dönemi’nde : Kentsel Doku ve Estetik

Konuğumuz hakkında : 

Kerim Altuğ, İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde lisans ve lisansüstü eğitiminin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. İlknur Kolay danışmanlığında hazırladığı “İstanbul’da Bizans Dönemi Sarnıçlarının Mimari Özellikleri ve Kentin Tarihsel Topografyasındaki Dağılımı” başlıklı doktora tezini tamamladı. Uzmanlık alanı Geç Antik ve Bizans Dönemi mimarlık ve arkeolojisi olup, mesleki kariyeri boyunca Sagalassos ve Perge başta olmak üzere yerli ve yabancı pek çok kazıda görev yaptı. Ayrıca Ayasofya Müzesi’nde asistanlık, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi’nde kütüphane sorumlusu görevlerinde bulundu. Kamudaki görevi Tarihi Yarımada’da raportör arkeolog olarak sürmekte, aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi sıfatıyla ve Mimarlık Tarihi dersleri vermektedir.