Makbul Tarihin Tutsakları İşlerinde Bangladeş’in sömürge sonrası çatışmalı tarihi üzerinden “üçüncü dünya enternasyonalizmi”ni sorgulayan çı ve tarihçi Naeem Mohaiemen’in si Makbul Tarihin Tutsakları 23 Ocak-28 Nisan arasında SALT Beyoğlu’nda görülebilir. 
Makbul Tarihin Tutsakları
Naeem Mohaiemen
23 Ocak-28 NisanSALT Beyoğlu, Kat 2-3 ve Açık

Sanatçı ve tarihçi Naeem Mohaiemen’in , enstalasyon ve yazıları, “üçüncü dünya enternasyonalizmi”nin oluşumu ve çöküşünü, Bangladeş’in sömürge sonrası tarihindeki üç büyük kırılmayla inceler: 1905’te Britanya Hindistanı sınırlarındaki Bengal’in doğu ve batı olarak ikiye ayrılışı, 1947’de Britanya Hindistanı’nın bölünmesiyle Hindistan ile Pakistan’ın kuruluşu ve 1971’deki Hindistan-Pakistan Savaşı’yla Doğu ve Batı Pakistan’ın Bangladeş ve Pakistan’a dönüşümü. Bu sarsıntılı olaylar, 1970’lerde dünyanın diğer bölgelerinde sol hareketlerin yükselişinden
bağımsız değildir. Haber görüntüleri ve buluntu fotoğrafların yanı sıra yeniden canlandırmalara başvuran Mohaiemen, sömürgecilikten kurtulan ulusların sosyalizm “ütopya”sının yerini neden zamanla yüksek sermaye hedefleri ve muhafazakâr politikalara bıraktığını sorgular. Sözlü tarih, popüler kültür ve mitolojiden ögeler içeren işlerinde 1950’lerden 1970’lere uzanan anonim ve bir o kadar tanıdık anlatıcılarla resmî ve gayriresmî tarihte belleğin güvenilmezliğine işaret eder.
Makbul Tarihin TutsaklarıMohaiemen’in kültür kurumlarını ulus ötesi bir tarih kitabının sayfaları gibi kurgulama fikrine dayanan Makbul Tarihin Tutsakları, Bengalce’de “makbul tarih”anlamına gelen shothik itihash teriminden adını alır. Sanatçı, kayıp bir film kutusu,yanlış konumlanan bir adam, sansürlenmiş bir belge gibi ilgisiz görünen birtakım detayları birbirine örerek geleceğe umutlu ve siyaseten ihtiyatlı bir bakışla toplumsal kayıp ve hüsran hikâyeleri anlatır. Bu yolla izleyiciyi, hikâyelerdeki karakterlerin devlet kontrolündeki tarih yazımının yöneticileri mi, yoksa tutsakları mı olduğunu sorgulamaya çağırır.SALT Beyoğlu’nun üçüncü katında başlayan sergi, ikinci kattan Tripoli Cancelled Trablus’a Uçuş İptal video işinin belirli tarihlerde gösterileceği Açık Sinema’ya uzanır. Sanatçının sırasıyla 2011 ve 2012’de ürettiği United Red Army [Birleşik Kızıl Ordu] filmi ve beraberindeki United Red Army: Timeline (1968-1977) [Birleşik Kızıl Ordu: Zaman Çizelgesi (1968-1977)], Japon Kızıl Ordusu’nun Filistin davasıyla ilişkisi üzerinden üçüncü dünya idealini irdeler.

İlk kez 2018’de documenta 14’te sunulan video işi Tripoli Cancelled [Trablus’a Uçuş İptal] (2017) sergi paralelinde 30 Ocak, 20 Şubat, 13 Mart ve 17 Nisan tarihlerinde Açık Sinema’da gösterilecek. 
Gösterim: Tripoli Cancelled [Trablus’a Uçuş İptal] (2017)
30 Ocak Çarşamba, 19.00 SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Naeem Mohaiemen 93 dakika İngilizce; Türkçe altyazılı